Liczba odwiedzin strony: 26076 Osób na stronie: 3
 

Górska-Cora, Woliński, Rudomian
Adwokaci

 
 
Górska-Cora, Woliński, Rudomian
Adwokaci
 
al. Grunwaldzka 76/78
80-244 Gdańsk
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 50 poz. 363 - Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081) wprowadza się następujące zmiany:   1)   po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: "Art. 6a.  Prezes Agencji może ponownie wpisać podmiot do rejestru podmiotów, w trybie i na zasadach...
Monitor Polski 2002 Nr 11 poz. 204 - Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2002 r
OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2002 r. (M.P. z dnia 22 marca 2002 r.) Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 i z 2001 r. Nr 73, poz....